Nieuws
8 december 2022

Verhoging RAS premie

Vanaf 1 januari 2023 wordt de RAS-premie tijdelijk verhoogd van 0,75% naar 1,05% (exclusief BTW) van de loonsom.

Met deze premie-inkomsten worden de afspraken over Eerder Stoppen met Werken en het Generatiepact gefinancierd.

De inning van de RAS-premie loopt via APG.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.