Werken met gevaarlijke stoffen

In onze branche hebben schoonmakers regelmatig te maken met stoffen die gelden bij specifieke werkzaamheden. Voor het veilig werken met deze stoffen zijn concrete afspraken gemaakt. Hieronder lees je daar meer over. Zo weet je aan welke regels jij je moet houden en wat je kunt doen om je werknemers zo goed mogelijk te beschermen.

Maak het veiliger met de WIK-Maker

Om werknemers te beschermen is er een Veilige Werkwijze ontwikkeld. Deze is getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wij hebben de WIK-maker ontwikkeld: hiermee kun je heel eenvoudig een werkplekinformatiekaart (WIK) voor je werknemers uitdraaien. Zo zien zij in één oogopslag met welke stoffen zij werken en aan welke veiligheidseisen ze zich moeten houden. Je maakt een WIK op basis van de GEIS code die je vindt op het veiligheidsinformatieblad (VIB) van de leverancier van het product. Als je de juiste stappen doorloopt hoef je geen risicobeoordeling meer te doen.

De WIK-maker is onderdeel van de Arbocatalogus. De WIK’s die je aanmaakt worden opgeslagen op je eigen account. Hierdoor kan bij Inspectie SZW eenvoudig aangetoond worden dat de juiste stappen doorlopen zijn. De WIK-maker vind je in ‘mijnRAS’.

Ga naar mijnRAS

Biologische agentia

Biologische agentia zijn bijvoorbeeld voor het oog onzichtbare bacteriën of schimmels die een gezondheidsrisico kunnen opleveren. Een bekend risico ontstaat in een ziekenhuis, bijvoorbeeld als er gebruikte naalden opgeruimd moeten worden. Maar ook het schoonmaken van bijvoorbeeld toiletten kan risico opleveren. Het is daarom van belang dat schoonmakers handschoenen dragen en voorzichtig omgaan met scherpe voorwerpen.

Prikaccidenten met gevaarlijke stoffen

Een prikaccident is een prik-, spat-, bijt- of snijongeval waarbij je in contact komt met menselijke bloed of andere lichaamsstoffen. Een bekend risico ontstaat bijvoorbeeld in een ziekenhuis waar gebuikte naalden opgeruimd moeten worden. Maar ook het schoonmaken van toiletten kan een risico opleveren. Bij zo’n prikaccident loopt je medewerker het risico besmet te raken met hepatitis B, C of HIV. Om dit te voorkomen, is het verstandig te weten wat de risico’s van prikaccidenten zijn. Instrueer medewerkers hoe ze veilig moeten werken en hoe ze dienen te handelen in het geval van een prikaccident.

Lees hier het prikaccidenten protocol zoals vastgelegd in onze cao.

Handeczeem voorkomen

Handeczeem is een huidaandoening die veel voorkomt bij schoonmakers. Het is niet besmettelijk, maar wel vervelend en pijnlijk. Houd de kans om handeczeem te krijgen dan ook zo klein mogelijk. Zorg dat schoonmaaktaken op een huidvriendelijke manier uitgevoerd worden.

Hier vind je tips waarmee je werknemers handeczeem kunnen voorkomen.

Cytostatica

Cytostatica zijn medicijnen voor de behandeling van kanker. Ze worden opgenomen in het bloed en lichaamsvloeistoffen van patiënten. Deze medicijnen doden niet alleen kankercellen, maar ook gezonde cellen. Het is dus belangrijk om aanraking met deze medicijnen te voorkomen.

Je vindt hier het protocol ‘Veilig omgaan met cytostatica’, deel deze ook met je werknemers.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.