Basisopleiding Leidinggevende (niveau 1)

De werkzaamheden van leidinggevenden zijn de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft meer taken gekregen en groeit steeds meer naar de rol van spil van het bedrijf. De leidinggevende heeft te maken met de medewerkers, de klanten/gebruikers van het object en de organisatie van de werkgever. Door de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden wordt veel van hen verwacht. Het doel van de opleiding is daarmee de leidinggevende voorbereiden op de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het voeren van (coachende) gesprekken. Omgaan met en voorkomen van verzuim. Klantvriendelijk communiceren met opdrachtgevers. De Basisopleiding direct leidinggevenden gaat over het eigen maken van leidinggevende competenties. De opleiding richt zich op het trainen van vaardigheden, gedrag en houding zoals:

 • coachend leidinggeven
 • werkoverleg voeren
 • kunnen omgaan met doelgroepen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt
 • bewaken voortgang van kwaliteit
 • interculturele communicatie
 • omgaan met en voorkomen van verzuim
 • omgaan met ongewenst gedrag

Op de basisvaardigheden wordt dieper ingegaan:

 • vragen stellen en doorvragen
 • samenvatten en controleren
 • situaties beschrijven; herkennen en benoemen van emoties
 • empathie tonen
 • helder taalgebruik

Voor dit examen krijg je een vergoeding!

CodeEX101
Duur1,50 uur
Groepsgrootte3-5
Prijs€ 260,00
Niet-cao prijs€ 312,00

De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als de kandidaat voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 1320,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

Examen

Het examen is een vaardigheidsexamen, waarbij de kandidaat enkele situaties op film krijgt te zien waarover een aantal mondelinge vragen gesteld worden. Daarna moet de kandidaat in een rollenspel met de trainer van de lesgroep de situatie uitspelen. Daarnaast worden enkele mondelinge vragen gesteld om de kennis te toetsen rondom het voorkomen en omgaan met ziekteverzuim.

Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Het examen wordt op niveau 1 afgenomen. In uitzonderingssituaties is het mogelijk op niveau 2 examen te doen. Daarvoor moet men apart toestemming vragen. De verschillende beoordelingsaspecten worden bij niveau 2 strenger beoordeeld. Hierdoor, alsook door andersoortige cases (ook gericht op het aansturen van leidinggevenden), is het niveau van het examen op niveau 2 behoorlijk zwaarder dan op niveau 1.

Bij voldoende resultaat kent het RAS-Examenbureau de examenkandidaat het diploma Basisopleiding Leidinggevenden toe. Daarmee wordt men een gecertificeerd leidinggevende. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen. Bij een herexamen dient de werkgever er voor te zorgen dat er een tegenspeler aanwezig is. Dit is bij voorkeur de trainer van de lesgroep. Hier vindt u de aanwijzingen voor de tegenspeler.

EindtermenToetstermen

Hieronder vind je een aantal video’s met voorbeeldsituaties, zoals je die tijdens het examen ook tegen kunt komen.

Onjuiste methode (089)

Telefonische ziekmelding; eerst niet bereikbaar (136)

Telefonische ziekmelding; eerst niet bereikbaar (137)

Telefonische ziekmelding (144)

Programma

Tijdens het examen worden de volgende aspecten beoordeeld:

 • Aspect nr. 1: Communicatie, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
 • Aspect nr. 2: Contact maken, afstemmen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie/belang ander
 • Aspect nr. 3: Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactief
 • Aspect nr. 4: Beheersmatig, afspraken, targets, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
 • Aspect nr. 5: Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
 • Aspect nr. 6: Eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit
 • Aspect nr. 7: Omgaan met en voorkomen van verzuim
 • Alleen niveau 2: Aspect nr. 8: Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, proactiviteit

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kan een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisopleiding Leidinggevenden is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de kandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven. Aanbevolen wordt om eerst het diploma van een Basisvakopleiding te behalen. In het examen Basisopleiding Leidinggevenden wordt uitgegaan van die kennis en vaardigheden.

Wat kan de kandidaat verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt de kandidaat opgeroepen door de examinator. De kandidaat kan zich dan bij de examinator melden met zijn/haar identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal de kandidaat tijdens het examen begeleiden. Het examen duurt ongeveer 1 ½ uur. Per situatie bekijkt de examinator hoe de kandidaat de opdracht uitvoert en hier punten voor geven. Ook krijgt de kandidaat een aantal extra mondelinge vragen. De kandidaat ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres binnen vijf weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.