Basisopleiding Leidinggevende (niveau 2)

Met het examen Basisvakopleiding Leidinggevenden toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van leidinggeven. Tijdens het examen komen vooral vaardigheden aan bod, maar ook de theorie wordt getoetst.

Voor dit examen krijg je een vergoeding!

CodeEX100
Duur1,50 uur
Groepsgrootte3-5
Prijs€ 260,00
Niet-cao prijs€ 312,00

De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als de kandidaat voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 1320,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

Examen

Het examen is een vaardigheidsexamen, waarbij de kandidaat enkele situaties op film krijgt te zien waarover een aantal mondelinge vragen gesteld worden. Daarna moet de kandidaat in een rollenspel met de trainer van de lesgroep de situatie uitspelen. Daarnaast worden enkele mondelinge vragen gesteld om de kennis te toetsen rondom het voorkomen en omgaan met ziekteverzuim.

Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Het examen wordt op niveau 1 afgenomen. In uitzonderingssituaties is het mogelijk op niveau 2 examen te doen. Daarvoor moet men apart toestemming vragen. De verschillende beoordelingsaspecten worden bij niveau 2 strenger beoordeeld. Hierdoor, alsook door andersoortige cases (ook gericht op het aansturen van leidinggevenden), is het niveau van het examen op niveau 2 behoorlijk zwaarder dan op niveau 1.

Bij voldoende resultaat kent het RAS-Examenbureau de examenkandidaat het diploma Basisopleiding Leidinggevenden toe. Daarmee wordt men een gecertificeerd leidinggevende. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen. Bij een herexamen dient de werkgever er voor te zorgen dat er een tegenspeler aanwezig is. Dit is bij voorkeur de trainer van de lesgroep. Hier vindt u de aanwijzingen voor de tegenspeler.

EindtermenToetstermen

Programma

Tijdens het examen worden de volgende aspecten beoordeeld:

  • Aspect nr. 1: Communicatie, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
  • Aspect nr. 2: Contact maken, afstemmen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie/belang ander
  • Aspect nr. 3: Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactief
  • Aspect nr. 4: Beheersmatig, afspraken, targets, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
  • Aspect nr. 5: Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
  • Aspect nr. 6: Eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit
  • Aspect nr. 7: Omgaan met en voorkomen van verzuim
  • Alleen niveau 2: Aspect nr. 8: Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, proactiviteit

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kan een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisopleiding Leidinggevenden is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven. Aanbevolen wordt om de het diploma van een Basisvakopleiding behaald te hebben. In het examen Basisopleiding Leidinggevenden wordt uitgegaan van die kennis en vaardigheden.

Wat kan de kandidaat verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt de kandidaat opgeroepen door de examinator. De kandidaat kan zich dan bij de examinator melden met zijn/haar identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal de kandidaat tijdens het examen begeleiden. Het examen duurt ongeveer 1 ½ uur. Per situatie bekijkt de examinator hoe de kandidaat de opdracht uitvoert en hier punten voor geven. Ook krijgt de kandidaat een aantal extra mondelinge vragen. De kandidaat ontvangt de uitslag van het examen op uw e-mailadres binnen vijf weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.