Basisvakopleiding schoonmaken hotels

De mogelijkheid bestaat om het examen Basismodule algemene schoonmaak en het examen van de aanvullende module Hotels gecombineerd te doen. Tijdens dit gecombineerde examen toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van algemene schoonmaak van kantoorachtige gebouwen en op het gebied van schoonmaak bij Hotels. Tijdens het examen komt de microvezel methode aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.

Voor dit examen krijg je een vergoeding!

CodeEX07
Duur1,50 uur
Groepsgrootte6-24
Prijs€ 160,00
Niet-cao prijs€ 192,00

De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als de kandidaat voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 615,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van diploma’s vindt plaats:

  • Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen van het examen: het diploma Basismodule Algemene Schoonmaak met Aanvullende module Hotels;
  • Bij voldoende resultaat voor alleen het examen Basismodule Agemene Schoonmaak: het diploma Basismodule Algemene Schoonmaak. De kandidaat kan voor het onderdeel Aanvullende module Hotels herexamen doen;
  • Bij voldoende resultaat voor het examen Aanvullende module Hotels wordt het diploma pas verstrekt wanneer de kandidaat het examen van de Basismodule Algemene Schoonmaak heeft behaald. Voor het examen Basismodule algemene schoonmaak kan de kandidaat een herexamen doen;
  • Als een kandidaat wordt afgewezen voor beide onderdelen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen voor deze onderdelen.
EindtermenToetstermen

Programma

Tijdens het examen zullen onderdelen van het examen Basismodule algemene schoonmaak kunnen worden geëxamineerd en onderdelen van het examen Aanvullende module Hotels. Deze onderdelen zijn:

  • Interieuronderhoud (basismodule en aanvullende module Hotels)
  • Sanitaironderhoud (basismodule en aanvullende module Hotels)
  • Vloeronderhoud
  • Bedden afhalen en opmaken
  • Algemene vaardigheden (Basismodule en aanvullende module Hotels)

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland, alle met het openbaar vervoer bereikbaar. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basismodule algemene schoonmaak is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven. Voor deelname aan het examen Aanvullende module Hotels is vereist dat de examenkandidaat in bezit is van een diploma Basismodule algemene schoonmaak dan wel tegelijkertijd examen voor dit diploma doet. Ook is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven.

Wat kan de kandidaat verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt de kandidaat opgeroepen door de examinator. De kandidaat kan zich dan bij de examinator melden met zijn/haar identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal de kandidaat tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt maximaal 90 minuten. Tijdens het examen zal de examinator de kandidaat vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. De kandidaat moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe de kandidaat de opdracht uitvoert en krijgt hij/zij punten. Ook zal de examinator de kandidaat een aantal mondelinge vragen stellen. De kandidaat ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.