Eerder stoppen met werken
CAO afspraak

Er zijn twee afspraken gemaakt voor de periode 1-1-2022 t/m 31-12-2025.

 

Klik hieronder voor meer informatie over deze afspraken.

Volledig stoppen met werken

 1. Een werknemer die valt onder de cao voor de schoonmaak en glazenwassersbranche (hierna: cao) kan ervoor kiezen om maximaal 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd volledig te stoppen met werken. De werknemer kan voor deze periode een uitkering aanvragen via de RAS. De hoogte van de uitkering bedraagt maximaal 1874 euro bruto per maand (maximaal 22.488 euro bruto op jaarbasis). De uitkering wordt jaarlijks per 1 januari  geïndexeerd in lijn met de verhoging van de RVU-drempelvrijstelling (artikel 32ba, leden 7 en 8, Wet op de Loonbelasting). De werknemer ontvangt een uitkeringsbedrag naar rato voor de uren die hij stopt met werken.
 2. Recht op een uitkering heeft de werknemer die:
 • In de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2025 op het moment van uittreden een leeftijd heeft bereikt die maximaal 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt;
 • Valt onder het A-, B- of D-deel van de cao;
 • In de periode van 10 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum aaneensluitend werkzaam is geweest als werknemer (volgens artikel 1 lid 3 CAO) bij één of meerdere bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao (artikel 1 lid 1 cao). Perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd;
 • In de referteperiode een arbeidsovereenkomst had van minimaal 20 uur per week en /of gemiddeld 20 of meer uur per week bij één of meerdere werkgevers in de schoonmaakbranche werkzaam was. De referteperiode is uitgewerkt in bijlage XVII;

Gedeeltelijk stoppen met werken

 1. Een werknemer die valt onder de cao voor de schoonmaak en glazenwassersbranche (hierna: cao) kan ervoor kiezen om maximaal 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd gedeeltelijk te stoppen met werken. De werknemer kan voor deze periode een uitkering aanvragen via de RAS. De hoogte van de uitkering bedraagt maximaal 1874 euro bruto per maand. De uitkering wordt jaarlijks per 1 januari  geïndexeerd in lijn met de verhoging van de RVU-drempelvrijstelling (artikel 32ba, leden 7 en 8, Wet op de Loonbelasting). De werknemer ontvangt een uitkeringsbedrag naar rato voor de uren die hij stopt met werken.
 2. Recht op een uitkering heeft de werknemer die:
 • In de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2025 op het moment van uittreden een leeftijd heeft bereikt die maximaal 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt;
 • Valt onder het A-, B- of D-deel van de cao;
 • In de periode van 20 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum aaneensluitend werkzaam is geweest als werknemer (volgens artikel 1 lid 3 cao) bij één of meerdere bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao (artikel 1 lid 1 cao). Perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd;
 • In de referteperiode een arbeidsovereenkomst had van minimaal 32 uur per week en /of gemiddeld 32 of meer uur per week bij één of meerdere werkgevers in de schoonmaakbranche werkzaam was. De referteperiode is uitgewerkt in Bijlage XVII;
 • Na uittreden ten minste 19 uur per week werkzaam blijft bij één of meerdere bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

De afspraken in dit artikel zijn nader uitgewerkt in het reglement “Eerder stoppen met werken in verband met zwaar werk voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche”. Dit reglement is opgenomen als Bijlage XVII bij deze cao.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.