Eerder stoppen met werken
Hoe kan ik bezwaar maken?

Schoonmaakwerk is lichamelijk zwaar werk. Daarom hebben CAO-partijen afgesproken dat je eerder kunt stoppen met werken. Of minder kunt gaan werken. Je ontvangt dan tot je AOW-leeftijd een uitkering van de RAS voor de uren die je niet meer werkt. De regeling start op 1 januari 2022. Deze afspraak is vastgelegd in de CAO en uitgewerkt in een reglement. Deze stukken kan je inzien op de website van de RAS.

De RAS voert de regeling eerder stoppen met werken uit. Je kan zelf een uitkering bij de RAS aanvragen. De RAS stelt vast of aan de voorwaarden is voldaan. De RAS stuurt je een brief waarin staat of je een uitkering krijgt of niet. In deze brief staat ook hoe hoog de uitkering is en wanneer de uitkering start en stopt.

Als je het niet eens bent met wat er in de brief staat, neem je contact op met de RAS voor een toelichting. Ben je het er dan nog steeds niet mee eens, dan kan je bezwaar maken. Aan de rechterkant op deze pagina vind je een bezwaarformulier. Dat formulier vul je in. Je kan ook iemand vragen, bijvoorbeeld je vakbond of je werkgever, om je te helpen. De reden van bezwaar geef je op het formulier aan. De reden kan zijn dat je geen uitkering krijgt of dat je het niet eens bent met de hoogte van de uitkering. Vergeet bij het maken van bezwaar niet om alle informatie toe te voegen die belangrijk is.

Het bestuur van de RAS gaat je bezwaar beoordelen. Het bestuur controleert of je dossier compleet is en of de regels door de RAS goed zijn toegepast. Je ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van je bezwaar een brief van het bestuur met de beslissing. Als dat langer duurt, ontvang je daarover bericht. In deze brief is duidelijk aangegeven waarom je bezwaar wordt toegewezen of afgewezen. Als je bezwaar wordt toegewezen, kan het bestuur besluiten om je toch een uitkering toe te kennen. Dat betekent dat je alsnog eerder dan je AOW-leeftijd geheel of gedeeltelijk kan stoppen met werken. Het bestuur kan ook besluiten om je uitkering te wijzigen. Als je bezwaar wordt afgewezen, kan je naar de (civiele) rechter om daartegen in beroep te gaan. Het advies is om dan juridische hulp in te schakelen via bijvoorbeeld de vakbond.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.