Je bekijkt de site nu als
werknemer

Basisopleiding Leidinggevende (niveau 2)

Met het examen Basisvakopleiding Leidinggevenden laat je zien dat je de basiskennis, inzicht en -vaardigheden hebt op het gebied van leidinggeven. Tijdens het examen komen vooral vaardigheden aan bod, maar ook de theorie wordt getoetst.

Dit examen wordt vergoed!

Wanneer je slaagt voor het examen, ontvangt je werkgever een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten.

Voor deze opleiding mag je werkgever geen kosten op jouw loon inhouden (artikel 36 – lid 10 cao).

Over het examen

Het examen is een vaardigheidsexamen, waarbij je enkele situaties op film krijgt te zien. Hierover worden een aantal mondelinge vragen gesteld. Daarna moet je in een rollenspel met de trainer van de lesgroep de situatie uitspelen. Daarnaast worden enkele mondelinge vragen gesteld om je kennis te toetsen rondom het voorkomen en omgaan met ziekteverzuim.

Het examen, op niveau 1, wordt in het Nederlands afgenomen. In uitzonderingssituaties is het mogelijk op niveau 2 examen te doen. Daarvoor moet je wel apart toestemming vragen. Let wel op. Op niveau 2 wordt er strenger beoordeeld, waardoor het examen behoorlijk zwaarder is.

Haal je een voldoende, dan ontvang je van het RAS-Examenbureau het diploma Basisopleiding Leidinggevenden. Daarmee mag jij jezelf gecertificeerd leidinggevende noemen. Haal je een onvoldoende, dan kun je herexamen doen. Je werkgever moet er dan voor zorgen dat er een tegenspeler aanwezig is. Dit is bij voorkeur de trainer van de lesgroep. Hier vind je de aanwijzingen voor de tegenspeler.

EindtermenToetstermen

Programma

Tijdens het examen worden de volgende aspecten beoordeeld:

  • Aspect nr. 1: Communicatie, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
  • Aspect nr. 2: Contact maken, afstemmen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie/belang ander
  • Aspect nr. 3: Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactief
  • Aspect nr. 4: Beheersmatig, afspraken, targets, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
  • Aspect nr. 5: Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
  • Aspect nr. 6: Eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit
  • Aspect nr. 7: Omgaan met en voorkomen van verzuim
  • Alleen niveau 2: Aspect nr. 8: Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, proactiviteit

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland. Deze zijn allemaal bereikbaar met het openbaar vervoer. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden. De examens zullen in het algemeen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisopleiding Leidinggevenden heb je geen vooropleiding nodig. Wel moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Ons advies is om eerst het diploma van een Basisvakopleiding te halen. In het examen Basisopleiding Leidinggevenden wordt er namelijk vanuit gegaan dat je die kennis en vaardigheden bezit.

Wat kun je verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee roept de examinator je op. Je meldt je vervolgens bij de examinator en je laat deze je identiteitsbewijs en de oproep voor het examen zien. De examinator begeleidt je tijdens het gehele examen. Het examen duurt ongeveer 90 minuten. Per situatie bekijkt de examinator hoe je de opdracht uitvoert. Hiervoor krijg je punten. Ook krijg je een aantal extra mondelinge vragen. De uitslag van het examen ontvang je per e-mail binnen vijf weken na het examen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.