Je bekijkt de site nu als
werknemer

Basisvakopleiding reinigen in de voedselverwerkende industrie

Met het examen Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie laat je zien dat je de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden hebt op het gebied van reiniging in de voedselverwerkende industrie. Tijdens het examen komen vooral praktische vaardigheden aan bod, maar ook de theorie wordt getoetst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.

Dit examen wordt vergoed!

Wanneer je slaagt voor het examen, ontvangt je werkgever een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten.

Voor deze opleiding mag je werkgever geen kosten op jouw loon inhouden (artikel 36 – lid 10 cao).

Over het examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij ook enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen wordt in het Nederlands afgenomen.

EindtermenToetstermen

 

Programma

Tijdens het examen kunnen de volgende onderdelen worden geëxamineerd::

  • Traditioneel moppen
  • Schrobben en waterzuigen
  • Schrobzuigen
  • Droge reiniging
  • Schuimreiniging
  • Theorie (mondeling)

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland. Deze zijn allemaal bereikbaar met het openbaar vervoer. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden. De examens zullen in het algemeen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven.

Wat kun je verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee roept de examinator je op. Je meldt je vervolgens bij de examinator en je laat deze je identiteitsbewijs en de oproep voor het examen zien. De examinator begeleidt je tijdens het gehele examen. Het examen duurt maximaal 120 minuten. Tijdens het examen zal de examinator je vragen om een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. Je moet deze opdrachten in de juiste volgorde uitvoeren, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe je de opdracht uitvoert. Daarvoor krijg je punten. Ook stelt de examinator je een aantal mondelinge vragen. De uitslag van het examen ontvang je schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.