Je bekijkt de site nu als
werknemer

Basisvakopleiding schoonmaken hotels

De mogelijkheid bestaat om het examen Basisvakopleiding schoonmaken en het examen van de aanvullende module Hotels gecombineerd te doen. Tijdens dit gecombineerde examen laat je zien dat je de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden hebt op het gebied van algemene schoonmaak van kantoorachtige gebouwen en van schoonmaak bij Hotels. Tijdens het examen komt de microvezel methode aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.

Dit examen wordt vergoed!

Wanneer je slaagt voor het examen, ontvangt je werkgever een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten.

Voor deze opleiding mag je werkgever geen kosten op jouw loon inhouden (artikel 36 – lid 10 cao).

Over het examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van diploma’s vindt plaats:

  • Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen van het examen: het diploma Basisvakopleiding schoonmaken en de module Hotels;
  • Bij voldoende resultaat voor alleen het examen Basisvakopleiding schoonmakenk: het diploma Basisvakopleiding schoonmaken. Je kunt voor het onderdeel module Hotels herexamen doen;
  • Bij voldoende resultaat voor het examen module Hotels wordt het diploma pas verstrekt wanneer je het examen van de Basisvakopleiding schoonmaken hebt behaald. Voor het examen Basisvakopleiding schoonmaken kun je herexamen doen;
  • Als je een onvoldoende haalt voor beide onderdelen, kun je herexamen voor deze onderdelen doen.
EindtermenToetstermen

Programma

Tijdens het examen worden onderdelen van het examen Basismodule algemene schoonmaak geëxamineerd en onderdelen van het examen Aanvullende module Hotels. Deze onderdelen zijn:

  • Interieuronderhoud (basismodule en aanvullende module Hotels)
  • Sanitaironderhoud (basismodule en aanvullende module Hotels)
  • Vloeronderhoud
  • Bedden afhalen en opmaken
  • Algemene vaardigheden (Basismodule en aanvullende module Hotels)

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland. Deze zijn allemaal bereikbaar met het openbaar vervoer. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden. De examens zullen in het algemeen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basismodule algemene schoonmaak heb je geen vooropleiding nodig. Wel moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Wil je het examen Aanvullende module Hotels doen? Dan moet je in bezit zijn van het diploma Basismodule algemene schoonmaak. Heb je dit diploma niet? Dan kun je hier tegelijkertijd examen voor doen.

Wat kun je verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee roept de examinator je op. Je meldt je vervolgens bij de examinator en je laat deze je identiteitsbewijs en de oproep voor het examen zien. De examinator begeleidt je tijdens het gehele examen. Het examen duurt maximaal 90 minuten. Tijdens het examen zal de examinator je vragen om een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. Je moet deze opdrachten in de juiste volgorde uitvoeren, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe je de opdracht uitvoert. Daarvoor krijg je punten. Ook stelt de examinator je een aantal mondelinge vragen. De uitslag van het examen ontvang je schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.