Je bekijkt de site nu als
werknemer

Introductietraining Leidinggevende

Deze training is voor jou bedoeld als je (beginnend) leidinggevenden bent of als je wilt weten of leidinggeven wat voor jou is. Maar ook voor leidinggevenden die opzien tegen het volgen van een training.

Dit examen wordt vergoed!

CodeEX200
Duur1,50 uur
Groepsgrootte6-24

Je werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als je voor dit examen slaagt, heeft je werkgever recht op een bijdrage van € 400,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

 

Verkrijgen vergoeding

De opleider geeft op de website van het RAS-Examenbureau aan welke cursisten wanneer aanwezig waren. Deelnemers dienen tenminste 80% van de bijeenkomsten geheel bezocht te hebben.

Daarnaast worden de door de deelnemers en trainer ondertekende presentielijsten (dus tenminste naam en handtekening cursisten; datum en tijden bijeenkomst) gestuurd aan opleidingen@ras.nl

De trainer geeft op de laatste presentielijst aan dat er per deelnemer een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) is opgesteld, waarbij aandacht is besteed aan concrete persoonlijke leerdoelen van de deelnemer.

Op basis van een controle van de aangegeven informatie wordt de vergoeding toegekend.

Over het examen

De Introductietraining Leidinggevenden kent geen examen.

EindtermenToetstermen

Programma

Tijdens de Introductietraining leer je over:

  • Diverse manieren van communiceren;
  • Verschillende aspecten van leidinggeven;
  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag en Cao-afspraken.

Met deze training ontdek je of leidinggeven bij je past. Ook helpt het je om de Basisopleiding leidinggevenden beter te kunnen volgen, zodat je daarna goed invulling kunt geven aan het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers. Dat doe je o.a. door goed werkoverleg, feedback, werkinstructies en omgaan met en voorkomen van verzuim.

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland. Deze zijn allemaal bereikbaar met het openbaar vervoer. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden. De examens zullen in het algemeen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Het gaat ineens over hotels?

Om deel te nemen aan het examen Basismodule algemene schoonmaak heb je geen vooropleiding nodig. Wel moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Voor deelname aan het examen Aanvullende module Hotels moet je in het bezit zijn van een diploma Basismodule algemene schoonmaak. Heb je dit diploma niet? Dan kun je hier tegelijkertijd examen voor doen.

Wat kun je verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee roept de examinator je op. Je meldt je vervolgens bij de examinator en je laat deze je identiteitsbewijs en de oproep voor het examen zien. De examinator begeleidt je tijdens het gehele examen. Het examen duurt maximaal 90 minuten. Tijdens het examen zal de examinator je vragen om een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. Je moet deze opdrachten in de juiste volgorde uitvoeren, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe je de opdracht uitvoert. Daarvoor krijg je punten. Ook stelt de examinator je een aantal mondelinge vragen. De uitslag van het examen ontvang je schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.