Je bekijkt de site nu als
werknemer

Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg

Je moet tijdens dit examen laten zien/aantonen dat je de kennis en de vaardigheden bezit die nodig zijn voor professionele schoonmaak in een zorg-omgeving. Dit examen bestaat daarom uit praktijkonderdelen en een theoriedeel.

In een zorg-omgeving heb je te maken met fysische en mechanische risico’s. Veilig werken voor jezelf, en je omgeving, is hier heel belangrijk omdat jouw eigen gezondheid, en die van anderen risico loopt. Dit is dan ook een belangrijk punt van beoordeling tijdens het examen.

Ook het werken volgens protocollen en het juist gebruiken van materialen en middelen zijn belangrijke beoordelingspunten in dit examen. Zo word je onder andere, bij alle praktijkonderdelen, beoordeeld op de mate waarin je ergonomisch werkt.

Dit examen wordt vergoed!

Wanneer je slaagt voor het examen, ontvangt je werkgever een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten.

Voor deze opleiding mag je werkgever geen kosten op jouw loon inhouden (artikel 36 – lid 10 cao).

Over het examen

Het examen is passend bij de eindtermen Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg, en daarmee bij opleidingen die op deze eindtermen aansluiten. Voor een overzicht van de eindtermen: Eindtermen

Het examen Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg is een vakgericht examen met een praktijkdeel en een theoriedeel.

  • Het praktijkdeel bestaat uit 3 onderdelen waarbij je in verschillende typen ruimten, met elk specifieke kenmerken, een praktijkopdracht moet uitvoeren.
  • Het theoriedeel betreft een mondeling kennisexamen.

Alle praktijkdelen en het theoriedeel worden op dezelfde examenlocatie uitgevoerd. Hiervoor wordt veelal de opleidingslocatie ingezet.

Het examen wordt in het Nederlands afgenomen en heeft een totale duur van 90 minuten.

Wanneer je alle examendonderdelen (inclusief het theoriedeel) met voldoende resultaat hebt afgerond ontvang je het diploma: Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg. Bij onvoldoende resultaat heb je de mogelijkheid om een herexamen te doen. Hiervoor is geen vrijstelling mogelijk voor onderdelen. Het gehele examen (alle onderdelen) moet dan worden gedaan.

Examenbeschrijving

Inhoud

Een schoonmaker in de zorg maakt ruimten in de zorgomgeving op professionele wijze schoon.  Hierbij geld dat hij onder tijdsdruk kan werken en methodisch en systematisch te werk gaat. Hij verwijdert zichtbare en onzichtbare vervuiling (bacteriën, virussen, etc.) Hij werkt op ergonomische maximaal haalbare wijze om de fysieke belasting van het eigen lichaam te minimaliseren.

Kenmerkend voor het werkgebied van een schoonmaker is dat deze ruimten kan bevatten waar sprake is van blootstellings- en besmettingsgevaar.

Hij moet daarom altijd zorgen voor de eigen veiligheid; ook als gevaren minder frequent en minder in omvang zijn.

Ook moet hij zorgen voor het beschermen van gebruikers van ruimten tegen blootstellings- en besmettingsgevaar. Hij werkt altijd binnen de kaders van ‘infectiepreventie’ en veiligheid.

De opzet en inhoud van het examen Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg is daarom gebaseerd op 3 pijlers:

  • Algemene schoonmaakregels (methoden, systemen etc.) en regels en werkwijzen ten behoeve van infectiepreventie.
  • Specifieke kennis en vaardigheden bij het werkgebied: zorg.
  • Ergonomisch werken.

 

Type Ruimte OpdrachtPraktijk Theorie 
Patiënten/cliënten-kamer Ofwel een tussenbeurt uitvoeren in een patiënten/cliënten- kamerruimte met een isolatie.x
Ofwel een eindbeurt uitvoeren in een patiënten/cliënten- kamerruimte met een isolatie.x
Sanitair ruimte Ofwel een dagelijkse reiniging sanitair ruimte met gevaarlijke stof (cytostatica).x
Ofwel een periodieke reiniging sanitair ruimte met gevaarlijke stof (cytostatica).x
Niet-besmette ruimte Vloeronderhoud: stofzuigen van een niet-besmette ruimte.x
N.v.t. Mondeling Kennisexamen.x

 

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland. Deze zijn allemaal bereikbaar met het openbaar vervoer. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden. De examens zullen in het algemeen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Voor deelname aan het examen Basisvakopleiding schoonmaken gezondheidszorg is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt van je verwacht dat je de Nederlandse taal voldoende machtig bent om instructies van de examinator te begrijpen, etiketten en protocollen te kunnen lezen en begrijpen en dagelijkse en werk gerelateerde gesprekken in het Nederlands te kunnen voeren.

Wat kun je verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee roept de examinator je op. Je meldt je vervolgens bij de examinator en je laat deze je identiteitsbewijs en de oproep voor het examen zien. De examinator begeleidt je tijdens het gehele examen. Het examen duurt ongeveer 90 minuten. Tijdens het examen zal de examinator je vragen om een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. Je moet deze opdrachten in de juiste volgorde uitvoeren, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe je de opdracht uitvoert. Daarvoor krijg je punten. Ook stelt de examinator je een aantal mondelinge vragen. De uitslag van het examen ontvang je schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.