Generatiepact
CAO afspraak

Een werknemer die valt onder de CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche kan ervoor kiezen om met ingang van 1 januari 2023 vrijwillig deel te nemen aan het Generatiepact. Het Generatiepact is gebaseerd op 80% werken, 95% loon en 95% pensioenopbouw. Recht op deelname aan het Generatiepact heeft de werknemer die:

 

  • In de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2025 op het moment van deelname een leeftijd heeft bereikt die maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt;
  • Valt onder het A-, B- of D-deel van de CAO;
  • In de periode van 10 jaar direct voorafgaand aan deelname aaneensluitend werkzaam is geweest als werknemer (volgens artikel 1 lid 3 CAO) bij één of meerdere bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO (artikel 1 lid 1 CAO). Perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd;
  • In de referteperiode een arbeidsovereenkomst had van minimaal 32 uur per week bij de werkgever waar werknemer gebruik wil maken van het Generatiepact (de referteperiode is uitgewerkt in artikel 2 van Bijlage XVIIA);
  • Voldoet aan de overige voorwaarden voor deelname zoals uitgewerkt in Bijlage XVIIA van de CAO.

 

Voor het Generatiepact is een maximum jaarbudget beschikbaar. Indien dit maximum is bereikt, worden er dat kalenderjaar geen nieuwe tegemoetkomingen in kosten meer verstrekt en kunnen er dat kalenderjaar geen nieuwe werknemers meer deelnemen aan het Generatiepact. De RAS zal hierover tijdig communiceren naar de werkgevers en werknemers in de branche.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.