Je bekijkt de site nu als
werknemer

Generatiepact

Zit je 3 jaar vóór je AOW-leeftijd, werk je al 10 jaar in de schoonmaak en werk je minimaal 32 uur per week bij één werkgever? Dan kun je met het generatiepact tot 20% minder gaan werken. Dat komt vaak neer op 1 dag in de week. Je krijgt 95% van je loon, waarover je volledig pensioen opbouwt. Op deze pagina vind je rekenvoorbeelden. Ook kun je met de rekentool zien wat dit voor jou betekent.

Wil je deelnemen? Bespreek dit dan met je werkgever. Deze checkt of je aan de voorwaarden voldoet. Daarna vul je samen de verklaring werkgever/werknemer in. Je werkgever kan vraagt vervolgens bij de RAS een tegemoetkoming in de loonkosten.

Aanvragen

Voorwaarden in het kort

Je kunt gebruik maken van het generatiepact als je:

  • In de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2025 op het moment van deelname een leeftijd heeft bereikt die maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt;
  • Valt onder het A-, B- of D-deel van de CAO;
  • In de periode van 10 jaar direct voorafgaand aan deelname aaneensluitend werkzaam is geweest als werknemer (volgens artikel 1 lid 3 CAO) bij één of meerdere bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO (artikel 1 lid 1 CAO). Perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd;
  • In de referteperiode een arbeidsovereenkomst had van minimaal 32 uur per week bij de werkgever waar werknemer gebruik wil maken van het Generatiepact (de referteperiode is uitgewerkt in artikel 2 van Bijlage XVIIA)

Loon en gevolgen bij deelname

Het Generatiepact gaat uit van de 80/95/95-regeling. Dit betekent dat werknemer maximaal 20% van zijn werkweek minder gaat werken. Voor de uren die werknemer minder gaat werken, ontvangt werknemer van werkgever (minimaal) 75% van het uurloon en 75% van de pensioenopbouw. Uitgangspunt is het loon in de referteperiode zoals genoemd in artikel 3 sub e van dit reglement. Dit wordt vermeerderd met de procentuele verhogingen van het basisuurlonen van artikel 15 CAO.

De 75% van het uurloon, zoals aangegeven in lid 1, wordt door werkgever als “loon zonder prestatieplicht” op de loonspecificatie van werknemer vermeld met daaraan gekoppeld 75% van de minder gewerkte uren.

Het “loon zonder prestatieplicht” is onderdeel van de grondslagen voor de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. Over de uren die de werknemer minder gaat werken vindt er geen opbouw van vakantieuren plaats.

Financieel consulent

Wil je gebruik maken van een financieel consulent? Klik dan op de knop hieronder. De financieel consulent zal dan contact met je opnemen. De kosten worden betaald door de RAS.

Vraag hier jouw gesprek aan met een financieel consulent

Tegemoetkoming loonkosten werkgever

De werkgever heeft via RAS recht op een tegemoetkoming in de loonkosten indien de werknemer deelneemt aan het Generatiepact. De hoogte van de tegemoetkoming betreft de door werkgever aan werknemer betaalde “loon zonder prestatieplicht” (zoals bepaald in artikel 6), te vermeerderen met een vast opslagpercentage. Dit percentage ter dekking van de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de sociale lasten (waaronder de pensioenpremie) van werkgever. In 2024 bedraagt dit percentage 41,45. De RAS stelt dit percentage jaarlijks vast.

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 december.

Heb je nog vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

E-mail: esmw@ras.nl

Telefoonnummer: 073-6200469
dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur en
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies.