Generatiepact
Veelgestelde vragen (werkgever)

Wanneer mag mijn werknemer deelnemen aan de regeling? 

Werknemers mogen deelnemen vanaf drie jaar voor de AOW-leeftijd,  als ze op het moment dat ze willen gaan deelnemen minstens 32 uur per week werken en minstens tien jaar in de branche werkzaam  zijn. 

Hoe kan ik mijn werknemer aanmelden voor de regeling? 

  • Werknemer mag je verzoeken om deel te gaan nemen aan het Generatiepact. Hierin toets je als werkgever of werknemer aan de voorwaarden voldoet om deel te nemen. Als dat zo is, bepaal je samen  op welke dag  de werknemer stopt. 
  • Samen vul je de gezamenlijke verklaring in, hiervoor verzamel je de nodige stukken samen met de werknemer. Deze voer je in  het portal van de RAS in. 
  • De RAS streeft ernaar de werkgever binnen 14 dagen een e-mail te sturen waarin staat of werknemer  kan deelnemen aan het Generatiepact. . Als dit bericht positief is, kan de werknemer  op de afgesproken datum  minder gaan werken. 

 

Vanaf wanneer kan de werknemer een aanvraag doen? 

Het is mogelijk om de aanvraag bij de RAS  in te dienen vanaf zes maanden voor het jaar waarin de werknemer deel wil nemen. Werknemer dient zich drie maanden van tevoren  bij  de  werkgever te melden. Bij het MKB is dit zes maanden. Bij de RAS dient de aanvraag minimaal één maand voor deelname binnen te zijn.  

 

Wanneer hoor ik of ik deel mag nemen als mijn werkgever de aanvraag heeft gedaan? 

De RAS streeft er naar om t binnen 14 dagen uitsluitsel te geven of de werknemer kan deelnemen aan het Generatiepact. 

Naar welke uren kijken ze om te bepalen hoeveel de werknemer minder mag gaan werken? 

Als de aanvraagt in de periode van 1 januari tot 1 juli  wordt ingediend, kijken we naar de maanden september, oktober en november van vorig jaar (bij vierwekelijkse verloning: periode 9, 10 en 11). Als de aanvraag ligt tussen 1 juli tot en met 31 december, kijken we naar de maanden maart, april en mei van dit jaar (bij vierwekelijkse verloning: periode 3,4 en 5). Je levert bij je aanvraag bij RAS de loonstroken over die periode. Op basis hiervan wordt ook per werknemer het  uurloon bepaald. Dat is de basis voor de tegemoetkoming in kosten door RAS. 

Mag ik bij gebrek aan bezetting een werknemer weigeren om deel te nemen? 

Als de werknemer voldoet aan de voorwaarden om deel te mogen nemen mag je als werkgever niet weigeren. Je moet er wel samen uit komen op welke dag het voor beide het beste uitkomt om minder te gaan werken.

Welke werknemers mogen deelnemen aan het Generatiepact?  

Werknemers die vallen onder het  A-, B- en D-deel van de CAO kunnen deelnemen. Werknemers onder het C-deel  (magazijnmedewerkers, adm. medewerkers, secretaresses etc.) kunnen niet deelnemen.  Ook werknemers die boven de CAO zitten kunnen niet deelnemen

Mogen werknemers die deelnemen aan het generatiepact, daarna nog gebruiken maken van “eerder stoppen met werken”? 

Dat mag. Ze stoppen dan op basis van de uren die ze werkte voordat ze gebruik maakte van het Generatiepact.

Hoe wordt het Generatiepact gefinancierd? 

De tegemoetkoming in kosten van RAS aan werkgevers wordt gefinancierd vanuit: de algemene middelen van de RAS en uit een extra RAS-heffing bij werkgevers van 0,3% vanaf 2023. 

In het reglement zie ik 95% loon en 75% van het loon staan. Hoe zit dit precies?

Artikel 2 gaat uit van iemand die 20% minder gaat werken, werknemer ontvangt in dit geval 95% van zijn loon.
Voorbeeld: loon is 1000 euro voor 5 werkdagen. Werknemer gaat 20% minder werken en ontvangt 950 euro. Of anders berekend: Werknemer gaat 4 dagen werken (20% minder). Hij blijft voor 4 dagen loon ontvangen, dit is 800 euro. 1 dag wordt gecompenseerd. Dus voor de gemiste 200 euro wordt 75% gecompenseerd, dit is 150 euro. In totaal ontvangt de werknemer 950 euro per maand (95% van het hiervoor verdiende loon)

Het is echter ook mogelijk dat iemand 10 procent minder gaat werken. In dit geval gaat de 95% compensatie van zijn maandloon niet op. Werknemer zou dan immers 950 euro ontvangen, hetzelfde als iemand die 20% minder gaat werken.
De berekening wordt nu:
Werknemer blijft 4,5 werken (10% minder). Hij blijft 4,5 dag loon ontvangen. Dit is 900 euro. 0,5 dag wordt gecompenseerd. Dus voor de gemiste 100 euro wordt 75% gecompenseerd, dit is 75 euro. In totaal ontvangt de werknemer 975 euro.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.