Geschillen en klachtenGeschillencommissie

De Geschillencommissie RAS geeft bindend advies bij een geschil tussen twee werkgevers. Of bij een geschil  tussen een werkgever en een werknemer over de toepassing van de CAO.

Als er een geschil ontstaat over de toepassing van de CAO, dan kan een partij zich wenden tot de Geschillencommissie. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op zaken als overwerk, contractswisseling of de berekening van het dagloon bij ziekte. Deze onafhankelijke commissie geeft een bindend oordeel. Het oordeel is  gebaseerd op de CAO-tekst, ondersteunende CAO-verslagen en eerdere uitspraken.

Procedure
Voordat u zich tot de Geschillencommissie kunt wenden, moet u eerst geprobeerd hebben om samen tot een oplossing te komen. Als dat niet is gelukt, kunt u de commissie verzoeken om een bindend advies te geven. De commissie kan alleen een bindend advies geven, als de andere partij daarmee akkoord gaat.

In het verleden bestond de procedure uit twee schriftelijke rondes. Dit leidde tot een proceduretijd van ongeveer drie maanden. Om partijen sneller van een uitspraak te voorzien is de procedure aangepast. Er is nog maar sprake van één schriftelijke ronde. Dit betekent dat u direct in uw verzoekschrift of verweerschrift gemotiveerd uw standpunten dient te vermelden. De commissie doet daarna uitspraak. Slechts indien de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, dit ter beoordeling van de commissie, volgt alsnog een tweede schriftelijke ronde.

Reglement Geschillencommissie (pdf)
Rapportage Geschillencommissie (2017) (pdf)

Geschillencommissie RAS
Postbus 2216
5202 CE ‘s-Hertogenbosch
T: 073 62 00 460