Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Het werk mag de lichamelijke of geestelijke gezondheid geen schade toebrengen. Dit recht is vastgelegd in de arbowetgeving. Werkgever, werknemer en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht. De opdrachtgever moet zorgen dat de werkzaamheden veilig gedaan kunnen worden. Opdrachtgever en werkgever werken hier samen.

In de arbowetgeving zijn met doelvoorschriften vastgelegd welk beschermingsniveau werkgevers moeten bieden aan hun werknemers. Om te voldoen aan die doelvoorschriften hebben sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche meer concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de arbocatalogus.

Film 'Wat kan je nog wel?'

ras-widget_arbo-verzuim