Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Tijdens schoonmaakwerkzaamheden kunnen medewerkers met allerlei mogelijk gevaarlijke middelen en materialen in aanraking komen. Schoonmaakmiddelen kunnen bijvoorbeeld irriterend of bijtend zijn. Maar ook de schoon te maken voorwerpen kunnen gevaarlijk verontreinigd zijn. Bijvoorbeeld een toilet of machines in de voedselverwerkende industrie.

Er zijn protocollen voor verschillende sectoren ontwikkeld om veilig te werken.

Meer informatie - werkdrukmeter

werkdrukmeterschoonmaak.nl

Voor vragen over werkdruk of voor hulp bij het organiseren van de enquête kunt u mailen naar info@ras.nl. Voor technische vragen met betrekking tot de werkdrukmeter kunt u contact opnemen met
helpdesk@humancapitalcare.nl.