RI&E SchoonmaakVeilig werken op hoogte

Het werken op hoogte kent grote risico’s. Daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere veiligheidsafspraken (werkmethodes en eisen per methode) gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en zijn het minimaal vereiste niveau van veiligheid, waarop de Inspectie SZW inspecteert. Deze veiligheidsafspraken gelden voor iedereen die werkt in de glas- en gevelreiniging, werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Toepassen veiligheidsafspraken

Er moet als eerste worden gekeken naar wat de veiligste werkmethode is, de zogeheten bronaanpak. Pas als de meest verantwoorde methode niet mogelijk is, mag uitgeweken worden naar een andere methode. Om deze bronaanpak gemakkelijker te maken, is er het stroomschema arbeidshygiënische strategie.

Daarnaast zijn voor alle werkmethodes de veiligheidseisen en de grenzen opgenomen waarbinnen gewerkt mag worden. Alle eisen en methodes zijn terug te vinden in het werkmethode keuzemodel.

De module RI&E Veilig werken op hoogte is oorspronkelijk in 2007 opgesteld, herzien in 2013 en in 2016 gewijzigd. Inspectie SZW heeft ingestemd met de vernieuwde Arbocatalogus. Door deze herzieningen is de tekst van de ‘blauwe map’ niet meer actueel en kan deze niet meer worden gebruikt bij het beoordelen van het veilig werken op hoogte op een object.

Aanvragen RI&E inlogcode

Wilt u als schoonmaakbedrijf of glazenwasser werken met de RI&E?

Aanvragen RI&E inlogcode