Op deze website vindt u informatie over de afspraken die in de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbranche zijn opgenomen. Een aantal van die afspraken gaan over opleidingen en examens. De RAS geeft bijdragen in de opleidingskosten van diverse opleidingen, meestal na een examen bij het RAS-Examenbureau.

Onder Opleidingen worden de verschillende opleidingen genoemd waar een vergoeding voor beschikbaar is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specialistische schoonmaakopleidingen naast de taalopleidingen en de opleiding voor direct leidinggevenden.

Bij het RAS-Examenbureau wordt een korte schets aangegeven van de werkwijze van het RAS-Examenbureau en kunt u doorklikken naar de website van het RAS-Examenbureau. Daar kunnen kandidaten aangemeld worden voor examens. Wanneer een kandidaat geslaagd is voor een examen, ontvangt hij een door de branche erkend diploma. Ook ontvangt de werkgever, die aan de eisen voldoet (zoals vallend onder de CAO), een tegemoetkoming in de opleidingskosten.

De Eind- en toetstermen zijn door het bestuur vastgesteld. Op basis daarvan worden de opleidingen en examens ingericht. Bij het examen wordt beoordeeld in hoeverre iemand voldoet aan de gestelde eisen.