RAS bijdragen & subsidies

Een van de kerntaken van de RAS is het initieren en financieren van activiteiten en projecten op het gebied van onder meer opleidingen. Hiertoe stelt de RAS bijdragen in opleidingskosten beschikbaar.

RAS bijdragen opleidingskosten 2018

De RAS stelt bijdragen voor de opleidingskosten voor 2018 beschikbaar als uw werknemer is geslaagd voor de desbetreffende (vak)opleiding.

Overige bijdragen & subsidies