Nieuwsbrieven

Bekijk de meest recente nieuwsbrieven. U kunt hier zien welke onderwerpen in de nieuwsbrief aan bod komen. Door op het PDF-icoontje te klikken kunt u de betreffende nieuwsbrief in zijn geheel downloaden.

Nieuwsbrieven 2018
maanddownloadinhoudsopgave
februari
 • Flyer beschikbaar voor loopbaanadvies 45-plussers
 • Een beter verzuimbeleid
  • Medische informatie en re-integratie
  • Vervroegde IVA uitkering aanvragen
  • Aanvragen deskundigenoordeel
  • Gezondheidsbeleid en verzuimprotocol 
 • Alleen nog RAS-bijdrage voor taaltrajecten leidinggevenden
 • Overzicht behaalde diploma’s
januariArbeidsvoorwaarden

 • Nieuw loongebouw vanaf 1 januari 2018
 • Percentage Sociale lasten bij contractswisseling 2018

 

Opleidingen & Examens

 • Bijdrage taal-en schrijftrajecten vóór 20 februari aanvragen
 • Nadere informatie Voortraject Leidinggevenden
 • Oproep en uitslag examens alleen via e-mail

 

Code Schoonmaak

 • Finalisten Best Practice Award bekend!
 • Kennisblokken voorafgaand aan uitreiking

 

Veelgestelde vragen

 • Waar vind ik de regels voor het veilig werken op hoogte?

Nieuwsbrieven 2017
maanddownloadinhoudsopgave
decemberOpleidingen & Examens

 • Voortraject bij de Basisopleiding Leidinggevenden
 • Subsidie voor loopbaanadvies
 • Laatste plekken taal- en schrijftrajecten

 

Code Schoonmaak

 • Komt u ook naar de Best Practice Award uitreiking?

  • Genomineerden
  • Online stemronde
 • Regionale ondertekensessie op 25 januari 2018

 

Veelgestelde vragen

 • Wat is de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2017 en hoe wordt deze
  uitgekeerd?
 • Welk loon ontvangt de werknemer op feestdagen?
 • Wat te doen bij onwerkbaar weer?
 • Een werknemer wil begin 2018 vakantie opnemen maar heeft nog niet
  voldoende vakantieuren opgebouwd, hoe daar mee om te gaan?

novemberArbeidsvoorwaarden

 • Eindejaarsuitkering 2017
 • Meer ruimte bij inschalen van nieuwe werknemers

 

Arbeidsomstandigheden

 • Nieuw: verkorte werkdrukmeter voor schoonmakers beschikbaar

 

Opleidingen & Examens

 • RAS-bijdragen in de opleidingskosten 2018
 • Basisopleiding Glasbewassing en Gevelonderhoud verandert
 • Taaltrajecten
 • Bijdrage voor module ziekteverzuim beschikbaar tot 1 augustus 2018

 

Code Schoonmaak

 • Code Schoonmaak op zoek naar Best Practices

 

Veelgestelde vragen

 • Wie ontvangt het diploma van het RAS-Examenbureau?
 • Wel of niet langer dan 26 weken arbeidsongeschikt bij contractswisseling?

juli Arbeidsvoorwaarden

 • CAO 2017 – 2018 algemeen verbindend verklaard
 • Let op: loonsverhoging per 1 juli 2017
 • Vakantiekrachten
 • Belangrijkste wijzigingen Arbowet
 • Loon Wajonger; wettelijk minimumloon of CAO-loon?

 

Arbeidsomstandigheden

 • Belangrijkste wijzigingen Arbowet
 • ARBO CAO algemeen verbindend verklaard

Nieuwsbrieven 2016
maanddownloadinhoudsopgave
december
 • Aanvullende modules glasbewassing en gevelonderhoud
 • Wijziging toetstermen Basisopleiding schoonmaak per 1 januari 2017
 • Veelgestelde vragen:
  • uitruil eindejaarsuitkering
 • Komt u ook naar de Best Practice Award uitreiking?
 • Regionale ondertekensessie op 26 januari 2017
 • Fijne feestdagen!

november
 • Maak nu gebruik van de subsidieregeling ‘Tel Mee Met Taal’
 • Eindejaarsuitkering
 • Aanvullende modulen glasbewassing en gevelonderhoud
 • Uitreiking Best Practice Award 2016
 • Regionale ondertekensessie op 26 januari 2017
 • Veelgestelde vragen:
  • Welk loon ontvangt de werknemer op feestdagen?
  • Wanneer moet de werkdrukmeter ingevuld worden?

oktober
 • RAS bijdragen in de opleidingskosten 2017
  Overzicht opleidingen met examens bij het RAS-Examenbureau
 • Sectorplan & Taaltrajecten
  laatste kans om documenten in te leveren
 • Aanvullende modulen Glasbewassing en Gevelonderhoud
 • Aanmelden kandidaten RAS-Examenbureau:
  vanaf 1 januari 2017 met recente loonstrook
 • Eindejaarsuitkering 2016
 • ESF Subsidie Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen
 • Best Practice Award 2016
  Zit u in een ketensamenwerking die de Best Practice wint?
 • Regionale ondertekensessie – 26 januari 2017
  Tijdens de Vakbeurs Facilitair in Jaarbeurs Utrecht
 • Veelgestelde vragen
  • RAS bijdrage voor werkgelegenheidsprojecten
  • Een werknemer heeft een scholencontract. Na een periode van onbetaald verlof wordt de werknemer arbeidsongeschikt. Heeft dit gevolgen voor de uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

augustus
 • Vergoedingen Basisopleiding Glasbewassing en Gevelonderhoud en Reiniging na calamiteiten
  • Nieuwe basisopleidingen
  • ‘Oude’ vakopleidingen
 • Module hoogwerker
 • RAS-Examenbureau vraagt niet meer naar BSN
 • Ongewenst gedrag
 • Vragen & antwoorden
  • De scholen hebben zomervakantie en zijn gesloten. Wat regelt de CAO voor schoonmakers die werkzaam zijn op dit soort objecten?
  • Is de werknemer voorvrouw of objectleider?
   Is voor de werknemer vloeronderhoud niveau I, II of III van toepassing?

juli
 • Algemeen verbindendverklaring CAO verlengd
 • 2% loonsverhoging per 1 juli 2016
 • RAS bijdrage voor twee vernieuwde opleidingen
 • Nieuwe regels werken op hoogte
 • WIK-maker beschikbaar
 • RAS opleidingspercentage 2015
 • Aandacht voor werkdruk en ongewenst gedrag
 • Vragen en antwoorden
  • Wat als werkgever en werknemer het niet eens zijn over de functie-indeling?
  • Wanneer recht op betaald verlof?
  • Welk loon voor uitzendkracht?

juni
SPECIAL
Eind- en Toetstermen beschikbaar voor:

 • Vervolg (pilot) basisopleiding Direct Leidinggevende
  • toevoeging module Ziekteverzuim
  • mogelijkheid van herexamen
  • keuzevrijheid in opleidingsinstituut
  • examens door het RAS-Examenbureau
  • bijdrage vastgesteld door de RAS
 • Basisopleiding Glasbewassing en Gevelonderhoud
  • vrije keuze van opleider
  • examens door RAS-Examenbureau
  • bijdrage vastgesteld door de RAS
  • module hoogwerker
  • ‘oude’ vakopleidingen Glazenwasser en Gevelonderhoud

april
 • Nieuw: introductie Veilige Werkwijzen
 • Bedrijfstak Pensioenfonds op Facebook
 • 21 juni regionale ondertekensessie Code
 • Afhandeling taaltrajecten: indienen einddeclaratie
 • Vergoeding opleidingen sectorplan
 • Whitepaper inbesteden versus uitbesteden
 • Veelgestelde vragen
  • Wat als werkgever en werknemer het niet eens zijn over de functie-indeling?
  • Wanneer recht op betaald verlof?
  • Welk loon geldt voor een uitzendkracht?
  • Hoe zit het met de vakantietoeslag?

maart
 • In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
 • Toetstermen vastgesteld Basisvakopleiding Reiniging rollend materieel
 • Basisopleiding Reiniging na Calamiteiten
 • Erkenning branche RI&E
 • Overzicht behaalde diploma’s
 • Veelgestelde vragen
  • Vrij op feestdagen?
  • Welke arbeidsovereenkomst op een object met een vaste bedrijfssluiting?
  • Diploma RAS-Examenbureau kwijt, wat nu?

februari
 • RAS bijdrage opleidingen 2016 bekend
 • Nieuws over de schrijf- en taaltrajecten
 • Wat te doen bij onwerkbaar weer?
 • RIESchoonmaak.nl verder verbeterd
 • Percentage sociale lasten bij contractswisseling 2016: 27,8%
 • Whitepaper ‘inbesteden versus uitbesteden’
 • COA en HECTAS winnaars Best Practice Award 2015

Nieuwsbrieven 2015
maanddownloadinhoudsopgave
december
 • Nieuwe aanmeldingen taal- en schrijftrajecten niet meer mogelijk
 • Uitruil vakbondscontributie binnen de werkkostenregeling (WKR)
 • Nieuwe basisfunctie calamiteitenreiniging
 • Voorwaarden voor vergoeding opleiding sectorplan
 • Nog enkele plaatsen voor Handyman beschikbaar
 • Stoffenmanager gaat stoppen
 • Komt u ook naar de Best Practice Award uitreiking?
 • Fijne feestdagen!

oktober
 • Nieuwe ronde subsidie voor duurzame inzetbaarheid
 • Vrij op feestdagen
 • Eindejaarsuitkering 2015: 2%
 • Jubileumregelingen en contractwisseling
 • CAO-controles bij alle bedrijven in de schoonmaak- en glazenwassersbranche uitgevoerd
 • Beoordeling risico’s schoonmaakmiddelen toegankelijker
 • Veel gestelde vragen en antwoorden over regelingen van uit het sectorplan
  • Moet u uw werknemer loon doorbetalen over de uren dat hij/zij een opleiding volgt in het kader van het sectorplan?
  • Wat zijn de gevolgen als u geen loon doorbetaalt tijdens de opleidingsuren en/of niet kunt aantonen dat u loon heeft betaald?
  • Mogen er studiekostenregelingen worden afgesproken bij opleidingen die vallen onder het sectorplan?

juni
 • Twee nieuwe examens: perron- en stationsreiniging en aanvullende module vliegtuigreiniging
 • Jaarverslag Geschillencommissie RAS beschikbaar
 • RAS opleidingspercentage 2014
 • Verhoging lonen met 2%
 • 1 oktober eendaagse Pensioencursus
 • Mobiele informatiestand Schoon Werkt! te leen
 • Themabijeenkomst Code Verantwoordelijk Marktgedrag
 • Vragen en antwoorden
  • Kan het nieuwe functiemateriaal leiden tot een lagere loongroepindeling?

april
 • enkele plekken opleidingen Sectorplan Schoonmaak
 • eendaagse pensioencursus op 27 mei en 1 oktober
 • themabijeenkomst Code Verantwoordelijk Marktgedrag op 2 juni
 • mobiele informatiestand Schoon Werkt! te leen
 • Vragen en antwoorden
  • Is Bevrijdingsdag 2015 een vrije dag?
  • Wat voor arbeidsovereenkomsten zijn er mogelijk voor werknemers op een object met een vaste bedrijfssluiting?
  • Artikel 38: wat is een door de branche erkend diploma?

april
SPECIAL
Special over opleidingen in het kader van het Sectorplan Schoonmaak- en Glazenwassersbranche:

 • enorme belangstelling voor de extra opleidingsmogelijkheden
 • verdeling van de opleidingsplekken
 • enkele vrije plekken bij Handyman en Lichte catering en verzorgende taken
 • schrijf- en taaltrajecten
 • informatie over de opleidingen

februari
SPECIAL
Special over opleidingen in het kader van het Sectorplan Schoonmaak- en Glazenwassersbranche:

 • de extra opleidingsmogelijkheden met subsidie tot 1 juni 2016
 • de vijf (merendeels) nieuwe opleidingen
 • de opleiders aan wie als preferred suppliers, na een offerteprocedure door de RAS, het gegund is om tot 1 juni 2016 deze opleidingen met subsidiemogelijkheden te geven
 • de subsidiemogelijkheden per opleiding
 • de aanmeldingsprocedure.

januari
 • de uitreiking Best Practice Award 15 januari: aanmelden kan nog!
 • het ‘Scholencontract’ per 1 januari 2015
 • verplichte vermelding objecten op loonstrook
 • wijzigingen proeftijd en aanzegtermijn
 • verplicht gebruik nieuw functiemateriaal
 • Bevrijdingsdag 2015

Nieuwsbrieven 2014
maanddownloadinhoudsopgave
november
 • RAS bijdragen opleidingskosten 2015
 • Berekening wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren
 • Termijnwijziging bijdragen opleidings- en verletkosten taaltrajecten
 • Schrijftrajecten voor direct leidinggevenden
 • Eerste RAS-examens voor de Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie
 • Eindejaarsuitkering 2014: geen aanvullende arbeidsovereenkomst bij fiscale uitruil
 • Code Verantwoordelijk Marktgedrag: Themabijeenkomst Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

oktober
 • Taal- en schrijftrajecten

 juli
 • Vervallen gevarentoeslag
 • Wijziging referentiefunctie objectleider per 1-1-2014
 • Nieuw referentiemateriaal per 1-1-2015
 • Aanmelding workshop nieuw functiesysteem
 • Verhoging lonen
 • Bestellen CAO-boekje

juni
 • Loontabellen per 1 juli 2014
 • RAS opleidingspercentage 2013
 • Nieuwe formulieren taaltrajecten
 • Examen Basisvakopleiding Reiniging in de voedselverwerkende industrie
 • 25.000ste diploma Basisvakopleiding uitgereikt via open inschrijving
 • Word leer-werkbedrijf
 • Vernieuwde Werkdrukmeter goed ontvangen
 • Verkorting duur van geschilbehandeling

 maart
 • Uitspraken Commissie Functie-indeling online
 • Nawerking CAO
 • Rapport wachtdagen en ziekteverzuim
 • Taaltrajecten: B1 niveau, vergoeding verletkosten en werknemerstegemoetkoming
 • Planning vrijgeven schoonmaakopleidingen
 • Meldings- en klachtenregeling RAS-Examenbureau
 • arboschoonmaak.nl: toegankelijk en makkelijk
 • Code Verantwoordelijk Marktgedrag: themabijeenkomst 18-3-2014
 • Vraag en antwoord
  • Kan ik de RI&E op locatie invullen?

Nieuwsbrief

Wilt u de RAS-nieuwsbrief ontvangen? Vult u dan onderstaande gegevens in: