Functie-indeling

Werkgevers delen hun werknemers in een functie en loongroep in (artikel 13 CAO).
Dit op basis van NOK’s (niveau onderscheidende kenmerken) en referentiefuncties.
Op deze wijze wordt het loon van werknemers bepaald.
Meer uitleg is te vinden in het handboek functie-indeling.
Het functiemateriaal is in 2015 geactualiseerd.

Het functiemateriaal tot 1 januari 2015 is bij de RAS op verzoek nog beschikbaar.