CAO

Vakantie en arbeidsongeschiktheid

  1. De werknemer bouwt gedurende zijn periode van arbeidsongeschiktheid volledige vakantie-uren op. Voor de bovenwettelijke vakantieuren geldt een uitzondering die staat opgenomen in artikel 31 lid 4 cao.
  2. Uren waarop de werknemer arbeidsongeschikt is mogen niet aangemerkt worden als vakantieuren.
  3. Als in afwijking van lid 2 de werknemer vrijgesteld wil zijn van re-integratieverplichtingen, dan neemt de werknemer vakantieuren op.
Deze website maakt gebruik van cookies.