CAO

Segmenten Specialistische reiniging en functies

Binnen de specialistische reiniging zijn de volgende segmenten, met bijbehorende functies, te onderscheiden:

  • glazenwaswerkzaamheden aan gebouwen (hierna: segment ‘glasbewassing’).
    Functies: Glazenwasser I en II en Meewerkend voorman/-vrouw schoonmaakonderhoud buiten I en II.
  • reiniging en onderhoud van gevels. Hieronder valt ook graffitiverwijdering op alle ondergronden (hierna: segment “gevelonderhoud”). Functies: Gevelbehandelaar I, II en III en Meewerkend voorman/-vrouw schoonmaakonderhoud buiten I en II.
  • werkzaamheden die direct na een calamiteit (denk aan brand, water, storm of stof) moeten plaatsvinden om de gevolgschade daarvan zoveel mogelijk te beperken (hierna: segment ‘calamiteiten’). Functies: Basismedewerker schoonmaakonderhoud na calamiteiten, Medewerker schoonmaakonderhoud na calamiteiten I, II en III.
  • schoonmaak binnen productieafdelingen in de voedingsmiddelenindustrie (hierna: segment ‘foodreiniging’). Functies: Medewerker schoonmaakonderhoud industrieel I, II en III.
  • overige industrie, alsmede herstel/reparatie- en/of levensduur verlengende werkzaamheden (denk aan tegelzetten na calamiteiten en reparatie van vloeren). Functies: Medewerker schoonmaakonderhoud industrieel I, II en III.
Deze website maakt gebruik van cookies.