CAO

Verplichtingen van de werkgever

1. De werkgever moet alle afspraken die in deze cao staan nakomen.
2. De werkgever geeft de werknemer een cao-boekje.
3. De werkgever verzoekt de werknemer om bij indiensttreding aan te geven of de werknemer nog een ander dienstverband heeft. Zie ook artikel 12 lid 2 cao.

Deze website maakt gebruik van cookies.