CAO

Uitkering bij overlijden

Als een werknemer overlijdt, krijgen de nabestaanden als bedoeld in artikel artikel 7:674 lid 3 BW een overlijdensuitkering. De uitkering wordt berekend over het loon van het resterende deel van de kalendermaand van overlijden plus de twee daaropvolgende kalendermaanden. Heeft de overleden werknemer nog inkomen tegoed uit Ziektewet, WAO of WIA, dan wordt dit van de uitkering afgetrokken.

Deze website maakt gebruik van cookies.