CAO

Financiering branche-orgaan (RAS)

  1. Er is een Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) Magistratenlaan 182, Postbus 2216, 5202 CE ’s-Hertogenbosch (e-mailadres: info@ras.nl).
    De Statuten en Reglementen van de RAS maken deel uit van de cao.
  2.  De werkgever is ten behoeve van de RAS per kalenderjaar een bijdrage verschuldigd van een bepaald percentage van de loonsom, zoals aangegeven in lid 4 van dit artikel.
  3. Dit percentage van de loonsom wordt geïnd door of namens de RAS.
  4. Het percentage is vastgesteld op 0,75% (exclusief BTW) van de loonsom in het lopende jaar. Vanaf 1 januari 2023 wordt het percentage verhoogd naar 1,05% (exclusief BTW) van de loonsom in het lopende jaar. De verhoging met 0,3% is bedoeld om de afspraak in artikel 47A cao, en een nog uit te werken Generatiepactregeling, te financieren.
Deze website maakt gebruik van cookies.